Toernooiregelement

Artikel 1.    De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB.

Artikel 2.    Aan dit toernooi nemen tien clubs deel. Poulewedstrijden en (kruis) finalewedstrijden conform het wedstrijdschema bepalen de uiteindelijke rangschikking.

Artikel 3.    Spelers die geboren zijn op of na 1 januari 2005 zijn gerechtigd aan dit toernooi deel te nemen. Sc. Overwetering en PFA mogen deelnemen met hun Onder 14 lichtingen.

Artikel 4.    Vóór aanvang van het toernooi zal door iedere club een lijst worden ingediend met de namen, voorletters en geboortedata van de deelnemende spelers. Daarbij geldt dat iedere club met maximaal 18 spelers aan dit toernooi mag deelnemen. Ter controle dient iedere speler in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 5.  De wedstrijden duren 25 minuten. Ten hoogste vijf (inclusief de doelman) spelers mogen per wedstrijd worden gewisseld.

Artikel 6.    Ieder team dient uiterlijk 5 minuten voor aanvang van een wedstrijd klaar te staan, zodat de wedstrijden op de genoemde tijden in het speelschema kunnen starten.

Artikel 7.    De clubs dienen minimaal één uur voor iedere wedstrijd de kleuren van het clubtenue aan de toernooileiding door te geven. In de situatie waarin beide clubtenues zodanig overeenkomen dat de arbiter bezwaar aantekent geldt dat de eerstgenoemde club het tenue dient te wijzigen. Iedere deelnemende club dient in het bezit te zijn van een, van het eerste clubtenue afwijkend, reservetenue. Er dient met vaste rugnummers te worden gespeeld.

Artikel 8.    Indien twee of meer clubs met een gelijk aantal punten eindigen beslist het onderlinge resultaat. Indien dit ook gelijk is beslist het doelsaldo. Dit is het verschil tussen het aantal doelpunten vóór en het aantal doelpunten tegen. Is het doelsaldo gelijk dan geldt het aantal gescoorde doelpunten. Is ook daarna nog geen plaatsing bereikt dan worden er per club vijf strafschoppen genomen, om en om, door vijf verschillende spelers. Door de begeleiding van de betreffende club worden deze vijf spelers in volgorde aangewezen. Indien de eerste vijf strafschoppen geen beslissing brengen wordt vervolgd met het nemen van strafschoppen, om en om, door verschillende spelers. De strafschoppenserie wordt voortgezet, totdat, nadat elke partij een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen, de ene partij een doelpunt meer heeft gescoord dan de andere. Alle in aanmerking komende spelers (zij die aan het einde van de wedstrijd op het veld zijn) moeten een strafschop hebben genomen voordat een speler een tweede strafschop mag nemen. Het doel dat gebruikt wordt voor de strafschoppenserie wordt bepaald door de scheidsrechter.

Artikel 9.    Indien de plaatsingswedstrijden na de reguliere speeltijd zijn geëindigd in een gelijkspel worden direct strafschoppen genomen conform het gestelde in artikel 8.

Artikel 10.    Strafzaken van spelers die een rode of gele kaart hebben ontvangen worden behandeld door een onafhankelijke strafcommissie en worden in principe als volgt beoordeeld:

  • na ontvangst van twee gele kaarten in één wedstrijd (= rode kaart) volgt één wedstrijd schorsing, volgend op de wedstrijd waarin beide gele kaarten (= rode kaart) zijn ontvangen;
  • na directe ontvangst van een rode kaart volgt één wedstrijd schorsing, volgend op de wedstrijd waarin de rode kaart is ontvangen.

Ingeval de toernooileiding daartoe aanleiding ziet behoudt zij zich het recht voor om van bovenstaande basisregel af te wijken.

Artikel 11.    Officials en spelers die deelnemen aan het toernooi dienen zelf een verzekering af te sluiten tegen diefstal, ziekte en ongevallen. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de financiële gevolgen in voorkomende gevallen.

Artikel 12.    In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. De toernooileiding is belast met de uitleg van de bepalingen van het reglement.

SALLAND CUP 2020

Tournament cancelled

We look forward to seeing you next year on October 19, 2021